Media

Savesta Astiaksi-lehti

Savesta astiaksi- lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, jouluksi ja juhannukseksi. Se sisältää opetuskirjoituksia sisäisen parantumisen alueilta, todistuksia henkilöiltä, jotka ovat saaneet kokea sitä omassa elämässään sekä Betania-kodin ja Rauhala-kodin kuulumisia.

Lehden hinta on 8€ ja sen voi myös tilata. Vanhempia lehtiä on myös saatavissa, hinta 1€.

Mua rohkeaksi hoidat

Rahat meni, vähän meni. Maine meni, paljon meni. Rohkeus meni, kaikki meni!

Tänä outona korona-aikana monelta on voinut mennä rahat ja ehkä mainekin, kun olosuhteet ovat yllättäen muuttuneet, eikä tilanteita ole pystynyt hallitsemaan. Mutta jos rohkeus on mennyt, mitä on jäänyt jäljelle? Pelkoa, ahdistusta, toivottomuutta? Se on voinut kaataa koko elämän, niin että ei ole enää mihin tarttua. Vai onko?

Kyllä on, mahtavat Jumalan lupaukset! Silloin kun elämä kulki normaalia rataansa, emme ehkä tarvinneet niitä niin todellisesti kuin nyt, kun juuri mikään ei ole niin kuin ennen. Jumalan kaikki 30 000 lupausta ovat Jumalan aamen! Niin on tapahtuva!

Oikeus, asema ja suhde

Eräs keskeinen peruskysymys elämässämme on suhteemme niin Jumalaan kuin itsemme ja lähimmäiseemmekin, josta Jeesus opettaa: ”Rakasta Jumalaa yli kaiken, ja rakasta lähimmäistäsi, ja rakasta itseäsi” (Matt.22:37-40). Jos nämä kaikki alueet ovat tasapainossa kuin kolmio, se merkitsee elämässä paljon muutakin.

Johannes 1:12 meille vakuutetaan: ”Kaikille, jotka ottivat Hänet (Jeesuksen) vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä”. Tässä voima merkitsee myös oikeutta! Eikö olekin suurenmoista, että meillä on Jumalan lapsen oikeus – oikeus Taivaallisen Isän rakkauteen, huolenpitoon ja perintöön, lapsen asemaan sekä Isä-lapsi -suhteeseen!

Minkälainen tämä suhde on Sinulla ja minulla? Onko se lämmin ja läheinen, turvallinen ja luottavainen – vai etäinen, pelottava ja arvaamaton? Sellainen kuin oma isä on saattanut olla, ankara, syyllistävä ja hylkäävä? Se kuva on voinut siirtyä suoraan Jumalaan, joka pudottaa kuuman kiven päähän, jos on tuhma, niin kuin ennen opetettiin.

Vääristynyt Jumalakuva

Jos tämä on totta, miten se ilmenee käytännössä meidän hengellisessä elämässämme? Miten koemme sen? Eikö jatkuvana pelkona, että teen väärin, epävarmuutta ja syyllisyyttä siitä, että en ole riittävän hyvä ja pyhä uskovainen? Uskonko tarpeeksi, rukoilenko ja luenko Raamattua riittävän paljon päivittäin? Ja onko silloin myös koko hengellinen kilvoitus kuin rotkon yli vaijerilla taiteilemista, etten vain putoa kummallekaan puolelle? Koko olemus, sielu, henki ja kehokin on jatkuvasti ahdistuneena ja jännittyneenä sisäisestä kuormasta!

Mitä tapahtuu, jos putoaakin vaijerilta, kun ei enää jaksa ja sairastuu fyysisesti tai masentuu ja uupuu kaikesta hengellisestä harjoituksesta?

Ansioton rakkaus meidän osaksemme

Putoaa Isän syliin! Ei tuhoudu, eikä pudoteta kuumaa kiveä päähän eikä hylätä, vaan löytyy a r m o, ansioton rakkaus minun osakseni!

Jos meidän hengellinen elämämme perustuu omiin suorituksiin, yrittämiseen kelvata Jumalalle, vaikka kuinka hengellisillä keinoilla, että Jumala varmasti hyväksyy eikä hylkää, eikö silloin tehdä tyhjäksi Jeesuksen sovitustyötä meidän edestämme?

Miten vaikea meidän onkaan suomalaisina ymmärtää armollinen Jumala, joka ei vaadi, ei syytä eikä hylkää? Ja miten monella ongelman taustalla on oman kodin malli – monesti taloudellisesti, mutta vielä enemmän rakkaudesta ja turvasta köyhä lapsuus? Jos kokemus isästä ja joskus äidistäkin oli täynnä vaatimusta ja ehtoja: hyväksyn ja rakastan sinua, jos olet kiltti, jos onnistut ja pärjäät, täytät tietyt ehdot, ansaitset sen, silloin me siirrämme sen suoraan Jumalaankin!

Mutta eihän Jumala ole tällainen! ”Hän antaa anteeksi, on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa, eikä hän hylkää eikä jätä.” (Neh.9:17) Ja vakuudeksi: ”Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahojen tekojemme mukaan. Vaan niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on Hänen armonsa niitä kohtaan, jotka Häntä pelkäävät, ja niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas Hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin Isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä” (Psalmi 103:10-13).

Psalmissa 40 kuvataan hyvin toisenlainen kokemus kuin vaijerilla vaeltajalla, jolla eivät ylistyslaulut kaiu: ”Hartaasti minä odotin Herraa. Hän kuuli minun ääneni ja kumartui minun puoleeni. Hän… asetti minun jalkani kalliolle. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalalleni. Sen näkevät monet, ja pelkäävät ja turvaavat Herraan!” Kun Kristuskalliolla koko olemus lepää, myös sydän voi virittyä ylistyslauluun!

Siksi: päästä irti! Lopeta yrittäminen ja Jumalan hyväksynnän ostaminen ja ansaitseminen, koska Kristus riittää! Sitä on a r m o! Uskotko sen?

Mihin tarvitaan sisäistä parantumista?

Kun kysymme, mihin tarvitaan sisäistä parantumista, vastaus on, että voimme löytää oikean suhteen niin Jumalaan kuin esimerkiksi lapsuuteemme ja vanhempiimme, vaikka he olisivat kuolleet, koska heidän vaikutuksensa kasvattajina voi edelleen vaikuttaa elämäämme. Kun katsomme peiliin, mitä näemme ja koemme? Voimmeko sanoa iloisesti: kiitos Herra minusta! Vai koemmeko: minä olen ruma, minä olen paha, häpeän itseäni, tunnen syyllisyyttä tai jotakin muuta kielteistä tunnetta? Miksi koemme niin? Ja mitä voimme tehdä, että muutos on mahdollinen?

Sinä olet Jumalan rakastettu, vaikka sydän sanoisi mitä, ja tuntuisi miltä! Et ansaitse sitä, ei kukaan meistä, vaan Hän tekee sen itsensä tähden, koska Hän on rakkaus! Ääretön, rajaton rakkaus, ”…ettei yksikään hukkuisi” (Joh.3:16).

Olkaa lujat!

Siksi Herramme haluaa tehdä meistä lujia ja rohkeita, jotka pelosta huolimattakin voimme seisoa totuuden puolella. Raamattuun uskovina tiedämme, että ei tämä maailma tule muuttumaan paremmaksi, vaikka monet haluavatkin niin uskoa. Siksi Jumala haluaa varustaa ja parantaa kansansa, että voimme kestää tulevina aikoina tilanteissa, joissa joudumme valitsemaan, kenen puolella seisomme, kenen lippua kannamme!

Uskon, että se voi merkitä meille uskovina ahtaampia aikoja, kun kaikenlainen pahuus ja kielteisyys lisääntyy. Voimme joutua maksamaan hintaa siitä, että rakastamme Jeesusta ja seuraamme Häntä ja myös Hänen sanaansa. Siitä olemme jo saaneet esimakua seuraamalla Päivi Räsäsen taistelua Raamattu-uskollisuuden puolesta. Ja joudumme kysymään, kestänkö minä tulevat kiusaukset? Ymmärränkö tämän ajan ja osaanko tehdä oikeita johtopäätöksiä ja valintoja, niin että en eksy enkä joudu pois Jumalan rakkauden tieltä.

Jumalan ystävä

Viime vuosina olemme kohdanneet paljon vilpittömiä uskovia, joiden elämässä on ollut monenlaisia taisteluita ja vaikeuksia, ja olemme joutuneet heidän kanssaan kysymään: ”Herra, näetkö Sinä, kun lapsesi vaikeroi kipunsa kanssa?” Ja samalla myös monet vanhat asiat, ihan lapsuudesta asti, ovat voineet nousta pintaan ja tarvinneet käsittelyä ja sisäistä parantumista.

Kun kohtaamme kivun ja kärsimyksen, ensimmäiseksi ajattelemme, että Jumala rankaisee. Toki Hän voi niinkin tehdä. Mutta jos olemme kohdanneet armollisen Jumalan, Taivaallisen Isän, voimme uskaltaa nähdä asian toisinkin, että Hän puhdistaa ja koettelee uskoamme, koska vain koeteltu usko kestää!

Aabraham oli uskon isä ja Jumalan ystävä. Mutta häntä ei olisi koskaan voitu kutsua uskon isäksi, ellei hän olisi läpäissyt äärimäistä kestävyyskoettaan (1.Moos 22): ”Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon”. Hiljaisin, nöyrin askelin hän kiipeää Moorian vuorelle, vierellään sydämensä aarre, lupauksen poika Iisak, uhrattavaksi Jumalan käskystä, jota hän oli uskollisesti rakastanut ja palvellut!

Aabrahamin usko on ollut kaikkina aikoina kaikelle Jumalan kansalle voima ja apu, ja hänen uskonsa kautta on tullut todistetuksi, että järkkymätön usko tuo aina ilmi Jumalan uskollisuuden!

Kun Aabrahamin usko on kestänyt äärimmäisen koetuksen, silloin Herran enkeli, itse Jeesus, puhuu: ”Nyt minä totisesti tiedän, että sinä pelkäät (kunnioitat) Jumalaa. Olet luottanut minuun äärimmäisyyteen asti. Minä myös luotan sinuun! Minä siunaan sinut ja teen sinut siunaukseksi!” Ei ole mikään mitätön asia olla ystävyyssuhteessa Jumalan kanssa!

Siksi, ole luja! Vahva olkoon sinun sydämesi! Me emme tiedä kaikkea, mitä on tulossa, mutta me tiedämme, Kuka on tulossa. Siksi, odota Herraa!

Vuokko Eräranta

Ehjäksi Jeesuksen Hoidossa-kirja

Laajennettu painos Vuokko Erärannan kirjasta EHJÄKSI JEESUKSEN HOIDOSSA.

Kirjassa on kolme osaa.

Ensimmäinen osa sisältää Vuokon oman tarinan Ehjäksi Jeesuksen hoidossa ja sen kuinka Jumala valmisti uuden työmuodon synnyttämiseen sekä Betania-kodin syntyvaiheet ja toimintaperiaatteet.

Toinen osa sisältää perustietoa sisäisestä parantumisesta ja rohkaisua masentuneille, hyljätyille, yksinäisille, uupuneille, syyllisille jne. Toisessa, laajennetussa painoksessa on lisättynä kaksi lukua.
Jokaisen luvun lopussa on rukous, jonka voi itse rukoilla jokainen, joka kokee asian omaksi ongelmakseen.
Kirja on tarkoitettu myös opastukseksi niille, jotka toimivat itse sielunhoitajina.
Erityisesti kirja on suunnattu myös kuuroille, jotka eivät pysty saamaan tietoa äänitteiden ja muun opetuksen kautta.

Kolmas osa sisältää haasteen seurakunnalle olla Laupiaan Samarialaisen Majatalo, jossa on tilaa myös ihmisille, joilla on erilaisia ongelmia, ja jossa he voivat parantua ja vapautua niistä, niin että ”potilaasta voi tulla sotilas”.

139 sivua

Hinta 15 €

Kirjaa voit tilata Betania-kodista
puh. 03-5157332
Sähköposti betania.koti@gmail.com

Äänitteet

Apua ahdistuneille ja tietoa sielunhoitajille

Yksittäisten äänitteiden hinta on 5€ ellei toisin mainita.

BETANIA-KODIN KESÄJUHLAÄÄNITTEET 2015:
1. Ajat Jeesuksen palvelutehtävässä, Kristian Sand
2. Törmäystilanteeseen ajautuminen ja sen seurausten tutkiminen, Kristian Sand
3. Ei siruja heitetä pois, Vuokko Eräranta
4. Hengellinen varustaminen Marja Kallio
5. Ihana Jumalan valtakunta, Jukka Partala
6. Pettymykset ja niiden kohtaaminen, Terttu Ojakoski
7. Isän Jumalan rakkaus, Kristian Sand

BETANIA-KODIN KESÄJUHLAÄÄNITTEET 2014
1. Miksi sis.parantumista tarvitaan? Marja Kallio
2. Motivaation lahjat, Kristian Sand
3. Sisäinen paraneminen, Virve ja Markku Pellinen
4. Hylkääminen, Tarja Lappalainen
5. Kärsimys, Vuokko Eräranta
6. Jumalan läheisyys, Virve ja Markku Pellinen
7. La Iltatilaisuus ja Su Kesäjuhla, Jorma Lappalainen
Koko sarjan voi saada myös MP3:na hintaan 15€.

KESÄJUHLAÄÄNITTEET 2013

Rauhalan kesäjuhla:
1. Marja Kallio: Muutoksen voima
2. Kristian Sand: Jumalan profetiat
3. Pauli Karppinen: Jumalan suunnitelmat
4. Päiväjuhla: Vuokko Eräranta, Pauli Karppinen, Kristian Sand

Betania-kodin kesäjuhla:
1. Marja Kallio: Muutos
2. Martin Reen: Identiteetti
3. Martin Reen: Isän rakkaus
4. Martin Reen: Vapauttaminen
5. Martin Reen: Ennalleen asettaminen ja Näky
6. Vuokko Eräranta: Hengellinen kasvu ja varustautuminen

VALLOITA VAPAUTESI -KONFERENSSIN ÄÄNITTEET 9.-11.11.2012
1. Graham Powell: Voiko uskovassa olla demoni?
2. Graham Powell: Henkilökohtainen todistukseni
3. Markku Pellinen: Valheet ja totuus
4. Marja Kallio: Maan valtaaminen
5. Graham Powell: Demonisen vaikutuksen tunnistaminen
6. Kristian Sand: Orjuudesta lapseuteen
7. Graham Powell: Sota-aseet

KESÄJUHLAÄÄNITTEET 2012:
1. Vuokko Eräranta: Jumalan lohdutus
2. Tarja Lappalainen: Sisäinen parantuminen ja eheytyminen
3. Kristian Sand: Hylkäämisestä hyväksymiseen
4. Jorma Lappalainen: Rukouksen ja uskon tie Jeesuksessa
5. Marja Kallio: Valtaihminen
6. Kristian Sand: Tie ulos kontrollista
7. Kesäjuhla: Useita puheita, mm. Tarja Lappalainen, Kristian Sand ja Jorma Lappalainen

Muita Betania-kodin sielunhoitoäänitteitä

Puhujina Vuokko Eräranta ja Marja Kallio:

1. ONNELLISEN ELÄMÄN SALAISUUS 1 – 3  Vuokko Eräranta
Terve ja horjuva syyllisyys  13 €

2. LÖYTÖRETKELLE ELÄMÄÄN     1 – 2      Vuokko Eräranta
Mm. aikuiselämän kriisit, suhde  seksuaalisuuteen sekä pieni ja suuri kuolema,  suru..   9 €  

3. EHJÄKSI JEESUKSEN HOIDOSSA     1 – 3     Vuokko Eräranta
Mm. asiaa vanhemmille, kasvattajille ja lapsityöntekijöille suhteessa lapseen, vuorovaikutuksesta     13 €

4. SISÄINEN PARANTUMINEN 1-4     Vuokko Eräranta
Mm. hylkääminen, tie sisäiseen parantumiseen, anteeksiantaminen…   18 €

5. SAVESTA ASTIAKSI 1 – 3  Vuokko Eräranta
Mm. astian valmistuksen eri vaiheet: muovaus, elämän murrosajat, polttouuni,  kärsimys, kun astia särkyy, itsetunto, tunne-elämä, Jumalan uudet mahdollisuudet 15 €
Vain kasettina.    

6. YKSINÄISYYDESTÄ YHTEYTEEN 1 – 3     Vuokko Eräranta
Mm. Kuninkaasta on minun lauluni, kipeä yksinäisyys, kuka tunnustaa minun persoonani arvon, luova, myönteinen yksinäisyys…     13 €. Vain kasettina.  

7. KIUSAUSTEN VOITTAJAKSI      Vuokko Eräranta
Avuksi hengelliseen sodankäyntiin. 5 €. Vain kasettina.

8. JUMALAN LOHDUTUS    Vuokko Eräranta
Rohkaisuksi epäonnistuneelle ja väsyneelle. 5 €. Vain kasettina.

9. VAPAAKSI PELOSTA      Vuokko Eräranta
Erilaisia pelkoja, joihin on vastaus Jeesuksen nimessä. 5 €

10. VAPAAKSI SYYLLISYYDESTÄ, PELOSTA JA MASENNUKSESTA 1 – 4       Vuokko Eräranta
Opetusta ja käytännön tietoa vasta-alkaja-sielunhoitajille sekä apua ahdistuneille em.asioissa. 18 €. Vain kasettina.

11. MINÄ TIEDÄN SINUN AHDISTUKSESI 1 – 6  Vuokko Eräranta
Ensimmäinen rakkaus, rohkaisua väsyneille ja heikoille sekä syyllisille ja hylätyille, joille on luvattu ”parantuminen Hänen siipiensä alla”. Kärsimyksen ongelma, sydämen pelto sekä tie sisäiseen lepoon. 26 €. Vain kasettina.

12. ”SIUNAUKSIA SYVYYDESTÄ”     Vuokko Eräranta
Kärsimys Jumalan kasvattavana ja puhdistavana tekijänä. 5 €

13. ”TULIVAT VÄKEVIKSI SODASSA”      Vuokko Eräranta
Hengellisestä sodankäynnistä. 5 €

14.  1. ”MENE JA OTA OMAKSESI SE MAA” 5 Moos. 1:21 Marja Kallio
Sisimmän maaperän valloittaminen itselle ja Jumalalle. 5 € 
      2. ”JULISTAMAAN EVANKELIUMIA KÖYHILLE” Jes.61:1 Vuokko Eräranta
Sisäisen parantumisen raamatulliset perusteet ym. 5 € 
3. ”SITOMAAN SÄRJETTYJÄ SYDÄMIÄ” Jes 61:1 Vuokko Eräranta
Hylkääminen, tunne-elämän ja itsetunnon paraneminen. 5 €
4. ”JULISTAMAAN VANGITUILLE VAPAUTUSTA”  Jes 61:1 Vuokko Eräranta. Vapaaksi vihollisen kahleista, okkultismi, valtaihminen, pelot ym. 5 €   

15. CD-KANSIO ”EHJÄKSI JEESUKSEN HOIDOSSA”
    Sisältää 6 äänitettä, nrot 12,13 ja 14, 27€  

16. TUNNE-ELÄMÄ   Vuokko Eräranta
      1) HYLKÄÄMINEN JA TUNNE-ELÄMÄ 5 €
      2) TERVE TUNNE-ELÄMÄ  5 €

17. HÄPEÄ    Marja Kallio  5 €  

18. SYYLLISYYS 1-2    Vuokko Eräranta 10€
Terve ja horjuva syyllisyys

19. VAPAAKSI VIHASTA   Vuokko Eräranta
       1) PAHA VIHA  5 €
       2) HYVÄ VIHA  5 €
       3) AHDISTUKSESTA AVARALLE 5 €. Kaikki yht. 13€

20. MYÖTÄTUNTOUUPUMUS    Vuokko Eräranta  5 €

21. LÄHEIS- JA TUNNERIIPPUVUUS Marja Kallio 5 €    

22. VALTAIHMINEN JA HÄNEN UHRINSA  Vuokko Eräranta  5 €