Luettavaa

Savesta astiaksi -lehti
UUTUUSKIRJA – Marja Kallio: Ota omaksesi se maa
Vuokko Eräranta: Ehjäksi Jeesuksen hoidossa -kirja


Savesta astiaksi -lehti

Lehden hinta on 9 € ja sen voi myös tilata. Vanhempia lehtiä on myös saatavissa, hinta 1€.

Savesta astiaksi- lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, jouluksi ja juhannukseksi. Se sisältää opetuskirjoituksia sisäisen parantumisen alueilta, todistuksia henkilöiltä, jotka ovat saaneet kokea sitä omassa elämässään sekä Betania-kodin kuulumisia.


Marja Kallio: Ota omaksesi se maa -kirja

Ota omaksesi se maa - Marja Kallio

168 s. Hinta 20 €
Katso, Herra, sinun Jumalasi, antaa maan sinun valtaasi. Mene ja ota se omaksesi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinulle puhunut; älä pelkää äläkä arkaile (5. Moos. 1:21).
Tämä on käsikirja meidän oman sisimpämme maaperän valtaamisesta Jumalalle, Hänen käyttöönsä.

Aivan niin kuin Israelin kansan piti mennä ja ottaa omaksensa se maa, jonka Jumala oli heille luvannut ikuisiksi ajoiksi, niin saamme mekin mennä ja omistaa se elämä ja suunnitelma, joka Jumalalla on meille jokaiselle.
Tämä kirja on kätännöllinen ja toimiva käsikirja niistä sidonnaisuuksista, jotka estävät meitä ottamasta takaisin sielunviholliselta ne alueet elämässämme, jotka hän on meiltä varastanut, ja luovuttamasta niitä Jumalalle, Hänen alamaisuuteensa ja käyttöönsä.


Vuokko Eräranta: Ehjäksi Jeesuksen hoidossa -kirja

Uusi laajennettu painos. 139 s. Hinta 15 €.

Kirjassa on kolme osaa.

Ensimmäinen osa sisältää Vuokon oman tarinan Ehjäksi Jeesuksen hoidossa ja sen kuinka Jumala valmisti uuden työmuodon synnyttämiseen sekä Betania-kodin syntyvaiheet ja toimintaperiaatteet.

Toinen osa sisältää perustietoa sisäisestä parantumisesta ja rohkaisua masentuneille, hyljätyille, yksinäisille, uupuneille, syyllisille jne. Toisessa, laajennetussa painoksessa on lisättynä kaksi lukua.
Jokaisen luvun lopussa on rukous, jonka voi itse rukoilla jokainen, joka kokee asian omaksi ongelmakseen.
Kirja on tarkoitettu myös opastukseksi niille, jotka toimivat itse sielunhoitajina.
Erityisesti kirja on suunnattu myös kuuroille, jotka eivät pysty saamaan tietoa äänitteiden ja muun opetuksen kautta.

Kolmas osa sisältää haasteen seurakunnalle olla Laupiaan Samarialaisen Majatalo, jossa on tilaa myös ihmisille, joilla on erilaisia ongelmia, ja jossa he voivat parantua ja vapautua niistä, niin että ”potilaasta voi tulla sotilas”.

Tuotteita voit tilata Betania-kodista
puh. 03-5157332
Sähköposti betania.koti@gmail.com